“Para que la escuela proporcione una educación en las habilidades de la vida es necesario alentar a los niños a desarrollar todo su amplio abanico de potencialidades y animarles a sentirse satisfechos con lo que hacen”.

DANIEL GOLEMAN

DYTECTIVE FOR SAMSUNG

Dytective for Samsung, és un detector del risc de tenir Dislèxia, creat per Change Dyslexia a partir de la investigació desenvolupada a Carnegie Mellon University. Es tracta d’una aplicació informàtica per a PC i Tablet, que en aproximadament 15 minuts detecta el risc de patir aquest trastorn, però no en fa un diagnòstic.

La seva autora Luz Rello, investigadora, lingüista i doctora en ciència computacional, va crear aquesta aplicació amb la finalitat d'oferir a tothom, independentment de la seva condició social, un accés a una detecció gratuïta del risc de patir Dislèxia i amb un suport científicament validat. És calcula que un 40% de la població dislèxica no està diagnosticada. 

Article del País Setmanal:


Miquel Morey

MyBullying una eina per a detectar l'assetjament escolarInvestigadors de la Universitat Complutense de Madrid han desenvolupat un qüestionari online per a que els tutors i docents determinin els possibles casos de assetjament escolar dins l’aula.

L’aplicació s’anomena MyBullying i consisteix en un qüestionari online que han d’emplenar els alumnes per a mesurar la seva relació amb els companys de classe. 

El funcionament és senzill, una vegada emplenats els qüestionaris, cada alumne està representat per un icona pròpia i el programa genera un mapa de relacions entre els alumnes, la qual cosa permet als docents observar quins alumnes es queden aïllats i sí s’està desenvolupant un cas d’assetjament escolar. 

El programa emet un informe de la situació i detalla un projecte “d’ajuda entre iguals”, i en aquest projecte s'inclouen una sèrie de pautes a seguir per part dels docents i de l’alumnat. L’objectiu d’aquestes pautes és generar un sistema de suport dins l’entorn de l’alumne que pateix l’assetjament.

L’eina es pot utilitzar des de el 3r curs d’Educació Primària fins a Batxillerat, el test permet mesurar, no només qui pateix l’assetjament, sinó també per part de qui.   


Miquel Morey

GUIES SOBRE ALTES CAPACITATS PER COMUNITATS AUTÒNOMESS’intentarà fer un recull de les diferents guies publicades a les Comunitats Autònomes:

Guies AACC per Comunitats Autònomes:

Illes Balears (ABSAC):

Valencia:

País Basc:


Miquel Morey